BREXIT OR NO BREXIT

brexit 1

Amber Rudd has used her first appearance in the House of Commons as work and pensions secretary to condemn a UN inquiry into poverty in the UK over what she said was the “extraordinary political nature” of its language.
Amber Rudd, Avam Kamarası’ndaki ilk görünüşünü çalışma ve emeklilik sekreteri olarak kullandı ve Birleşik Krallık’taki bir BM soruşturmasını, dilinin “olağanüstü siyasi doğası” olduğunu söylediği şey üzerine kınadı.
In a sometimes combative appearance at departmental questions, three days after she was appointed in place of Esther McVey, who resigned in protest at Theresa May’s Brexit deal, Rudd condemned the report by Philip Alston, the UN’s rapporteur on extreme poverty and human rights.
Theresa May’ın Brexit anlaşmasında protesto eyleminden istifa eden Esther McVey yerine atanmasından üç gün sonra, bölüm sorularına karşı savaşan bir bakışta Rudd raporu BM’nin aşırı yoksulluk ve insan hakları raportörü Philip Alston tarafından kınadı.
At the end of a two-week trip to the UK, Alston said the government had inflicted poverty on people through austerity and called levels of child poverty “not just a disgrace but a social calamity and an economic disaster”.

TURKISH TRANSLATION

İngiltere’ye yapılan iki haftalık bir seyahatin sonunda Alston, hükümetin kemer sıkma yoluyla halkı yoksulluğa maruz bıraktığını ve “yoksulluk değil sosyal bir felaket ve ekonomik felaket” olarak adlandırılan çocuk yoksulluğu seviyelerini aradığını söyledi.
He also attacked universal credit, which had been beset by problems during McVey’s time in the job.
Ayrıca, McVey’in işteki zamanındaki sorunlardan beslenen evrensel krediye de saldırdı.
Amber Rudd, returning to the cabinet seven months after stepping down as home secretary amid the Windrush scandal, said she profoundly disagreed with Altson’s approach.
Amber Rudd, Windrush skandalının ortasında ev sekreterliği görevinden ayrıldıktan yedi ay sonra kabine geri döndüğünde, Altson’un yaklaşımına derinden katıldığını söyledi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Asked by her Labour shadow counterpart, Margaret Greenwood, about the report’s criticism of the government’s new all-in-one working benefits system, Rudd said: “I have seen the report by the rapporteur, I’ve read it over the weekend, and I must say I was disappointed to say the least by the extraordinary political nature of his language.

TURKISH TRANSLATION

İşgücü gölge meslektaşı Margaret Greenwood’un, raporun hükümetin yeni hepsi bir arada çalışma haklarına ilişkin eleştirisine dair sorduğu soruda Rudd, “Raportörün raporunu gördüm, hafta sonu okudum. En azından dilinin olağanüstü politik doğasıyla söylemekten hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim.

“We, on this side of the house, will always engage with professionals, with experts, with NGOs. We are not so proud that we don’t think we can learn as we try to adjust universal credit for the benefit of everybody. But that sort of language was wholly inappropriate and discredited a lot of what he was saying.”

TURKISH TRANSLATION

“Evin bu tarafında, uzmanlarla ve STK’larla her zaman profesyonellerle birlikte olacağız. Evrensel krediyi herkesin yararına ayarlamaya çalışırken öğrenebileceğimizi düşünmemekle gurur duymuyoruz. Ama bu tür bir dil, söylediklerinin çoğunu tamamen uygunsuz ve itibarsızlaştırdı.

She added: “But we look forward to working with experts in the area, to make sure we get the right outcome for the people who we want to look after.”

TURKISH TRANSLATION

O şunları ekledi: “Ancak, bölgedeki uzmanlarla çalışmayı dört gözle beklemek istiyoruz, çünkü bakmak istediğimiz insanlar için doğru sonucu elde ederiz.”

Asked about the tone of the UN report, May’s spokesman said: “We strongly disagree with the analysis. 

                                               TURKISH TRANSLATION                                                                      BM raporunun tonunu sorulduğunda Mayıs’ın sözcüsü şunları söyledi: “Analize kesinlikle katılmıyoruz.”

More generally on universal credit, which is designed to replace six separate benefits but which charities and councils have warned is overly complex and often puts new claimants into debt, Rudd struck a more conciliatory note. She promised to try to improve the system but offered no new policy specifics.

                                                            TURKISH TRANSLATION
Daha genel olarak altı ayrı yararın yerini almak üzere tasarlanan ancak hayır kurumları ve konseylerin uyardığı evrensel kredi üzerinde aşırı derecede karmaşık ve çoğu zaman yeni alacaklıların borç altına girmesi, Rudd daha uzlaştırıcı bir not aldı. Sistemi iyileştirmeye çalışacağına söz verdi, ancak yeni politika özellikleri sunmadı.

Asked by the SNP’s Neil Gray to use her influence in cabinet to listen to charities and halt the rollout of the system, Rudd replied: “I wouldn’t want to overstate what the honourable gentleman calls my power, but I am certainly going to listen very carefully.

                                                      TURKISH TRANSLATION
SNP’nin Neil Gray’in kabinesindeki etkisini sadakaları dinlemek ve sistemin devrini durdurmak için kullandığını söyleyen Rudd şöyle yanıtladı: “Onurlu beyefendinin iktidarı ne dediğini abartmak istemem, ama kesinlikle dinleyeceğim.

“Part of the benefit of the universal credit rollout is going to be making sure we get the expert guidance from the people who have been working in this field for many years – and we will certainly be doing it.”

                                                         TURKISH TRANSLATION
“Evrensel kredi kullanımının faydasının bir kısmı, bu alanda uzun yıllardır çalışan kişilerden uzman rehberliği aldığımızdan emin olacağız – ve kesinlikle bunu yapacağız.”

In response to another question on claimants’ access to emergency payments to tide them over as they move to universal credit, Rudd said: “We have already made some adjustments to that and I will make sure that I do all I can to ensure that we do better.”

                                                       TURKISH TRANSLATION
Talep sahibinin, evrensel krediye geçerken onlara karşı gelmek için acil ödeme yapmasına erişimi hakkında başka bir soruyu yanıtlayan Rudd, şunları söyledi: “Bu konuda bazı düzenlemeler yaptık ve emin olmak için elimden geleni yapacağım. daha iyisini yap.”

She promised to deliver “a fair, compassionate and efficient benefits system”, adding: “But I know there are problems with universal credit, despite its good intentions. I’ve seen them for myself. I will be listening and learning from the expert groups in this area who do such good work. I know it can be better. I will make sure it is my role to deliver that.”

                                                   TURKISH TRANSLATION
“Adil, merhametli ve etkin bir fayda sistemi” sağlamaya söz verdi ve şunları ekledi: “Ama iyi niyetlerine rağmen evrensel kredi ile ilgili sorunlar olduğunu biliyorum. Onları kendim için gördüm. Bu alanda iyi çalışmalar yapan uzman gruplardan dinleyip öğreneceğim. Daha iyi olabileceğini biliyorum. Bunu teslim etmenin benim rolüm olduğundan emin olacağım. ”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.