Starlyuk

This is me and my hobbies

Advertisements

United kingdom

Ladies and gentleman

Let’s congratulate UK on making the right decision Come on now we voted to leave the E. U, LONG TIME AGO

We know the E. U wants to hold UK to ransom on whether we should, can, will leave the E. U I Mean they are behaving the way Hitler behaved in the 1st and 2nd world war what difference is it when you can’t do what is required to protect your border from over whelming demands from E. U.

Now if we look at the history of the European Union for the past 54 years they have picked and chosen certain countries to join the E. U for instance Turkey has been partners with the E. U NATO however the E. U do not want turkey in the E. U instead have used turkey to fight the so called extremists in the middle East yet they do not want to give the same privileges to turkey as the rest of Europe. Why? because Turkey is mostly Muslim and in public view they are seen as non biased yet better still they need turkey to fight their battles for them and even the UK has had enough of the E. U KEEP TAKE TAKE HOWEVER WHEN IT COMES TO GIVING Back lol they are willing to treat the middle east as some sort of a under privileged undeveloped need of rescuing from themselves.  Even the UK has had enough of paying for their part of being in the E. U however I do believe that UK will and should leave the E. U. and concentrate on spending all the money that the E. U was getting, On infrastructure in the UK, for instance INCREASING the minimum wage to £10 hour and then enforce it on to the business industry so that UK businesses have to pay the workers  and bring the N. H. S back to the awesome, brilliant N. H. S that we had in the 1990”s when I remember you could go to the emergency department in any hospital in UK and get seen within 30 minutes. Ever since UK joined the E. U WE HAVE BEEN OVERWHELMED with the amount of emergencies and what you must realise is that 70% of patients that come through the emergency is European not so much from central Europe but Eastern Europeans.

Yes this countries N. H. S was looked up to by every other country in the world. Now however we might even have to privatise the N. H. S.  God forbid if that happens or if USA has anything to do with it we would be charging everyone who has not got health insurance to pay out of their pocket to get treatment in the best country in Europe and most of the world.

 

TURKISH HISTORY

Amber Rudd has used her first appearance in the House of Commons as work and pensions secretary to condemn a UN inquiry into poverty in the UK over what she said was the “extraordinary political nature” of its language.
Amber Rudd, Avam Kamarası’ndaki ilk görünüşünü çalışma ve emeklilik sekreteri olarak kullandı ve Birleşik Krallık’taki bir BM soruşturmasını, dilinin “olağanüstü siyasi doğası” olduğunu söylediği şey üzerine kınadı.
In a sometimes combative appearance at departmental questions, three days after she was appointed in place of Esther McVey, who resigned in protest at Theresa May’s Brexit deal, Rudd condemned the report by Philip Alston, the UN’s rapporteur on extreme poverty and human rights.
Theresa May’ın Brexit anlaşmasında protesto eyleminden istifa eden Esther McVey yerine atanmasından üç gün sonra, bölüm sorularına karşı savaşan bir bakışta Rudd raporu BM’nin aşırı yoksulluk ve insan hakları raportörü Philip Alston tarafından kınadı.
At the end of a two-week trip to the UK, Alston said the government had inflicted poverty on people through austerity and called levels of child poverty “not just a disgrace but a social calamity and an economic disaster”.
İngiltere’ye yapılan iki haftalık bir seyahatin sonunda Alston, hükümetin kemer sıkma yoluyla halkı yoksulluğa maruz bıraktığını ve “yoksulluk değil sosyal bir felaket ve ekonomik felaket” olarak adlandırılan çocuk yoksulluğu seviyelerini aradığını söyledi.
He also attacked universal credit, which had been beset by problems during McVey’s time in the job.
Ayrıca, McVey’in işteki zamanındaki sorunlardan beslenen evrensel krediye de saldırdı.
Amber Rudd, returning to the cabinet seven months after stepping down as home secretary amid the Windrush scandal, said she profoundly disagreed with Altson’s approach.
Amber Rudd, Windrush skandalının ortasında ev sekreterliği görevinden ayrıldıktan yedi ay sonra kabine geri döndüğünde, Altson’un yaklaşımına derinden katıldığını söyledi.
Asked by her Labour shadow counterpart, Margaret Greenwood, about the report’s criticism of the government’s new all-in-one working benefits system, Rudd said: “I have seen the report by the rapporteur, I’ve read it over the weekend, and I must say I was disappointed to say the least by the extraordinary political nature of his language.
İşgücü gölge meslektaşı Margaret Greenwood’un, raporun hükümetin yeni hepsi bir arada çalışma haklarına ilişkin eleştirisine dair sorduğu soruda Rudd, “Raportörün raporunu gördüm, hafta sonu okudum. En azından dilinin olağanüstü politik doğasıyla söylemekten hayal kırıklığına uğradığımı söylemeliyim.
“We, on this side of the house, will always engage with professionals, with experts, with NGOs. We are not so proud that we don’t think we can learn as we try to adjust universal credit for the benefit of everybody. But that sort of language was wholly inappropriate and discredited a lot of what he was saying.”
“Evin bu tarafında, uzmanlarla ve STK’larla her zaman profesyonellerle birlikte olacağız. Evrensel krediyi herkesin yararına ayarlamaya çalışırken öğrenebileceğimizi düşünmemekle gurur duymuyoruz. Ama bu tür bir dil, söylediklerinin çoğunu tamamen uygunsuz ve itibarsızlaştırdı.
She added: “But we look forward to working with experts in the area, to make sure we get the right outcome for the people who we want to look after.”
O şunları ekledi: “Ancak, bölgedeki uzmanlarla çalışmayı dört gözle beklemek istiyoruz, çünkü bakmak istediğimiz insanlar için doğru sonucu elde ederiz.”
Asked about the tone of the UN report, May’s spokesman said: “We strongly disagree with the analysis.”
BM raporunun tonunu sorulduğunda Mayıs’ın sözcüsü şunları söyledi: “Analize kesinlikle katılmıyoruz.”
More generally on universal credit, which is designed to replace six separate benefits but which charities and councils have warned is overly complex and often puts new claimants into debt, Rudd struck a more conciliatory note. She promised to try to improve the system but offered no new policy specifics.
Daha genel olarak altı ayrı yararın yerini almak üzere tasarlanan ancak hayır kurumları ve konseylerin uyardığı evrensel kredi üzerinde aşırı derecede karmaşık ve çoğu zaman yeni alacaklıların borç altına girmesi, Rudd daha uzlaştırıcı bir not aldı. Sistemi iyileştirmeye çalışacağına söz verdi, ancak yeni politika özellikleri sunmadı.
Asked by the SNP’s Neil Gray to use her influence in cabinet to listen to charities and halt the rollout of the system, Rudd replied: “I wouldn’t want to overstate what the honourable gentleman calls my power, but I am certainly going to listen very carefully.
SNP’nin Neil Gray’in kabinesindeki etkisini sadakaları dinlemek ve sistemin devrini durdurmak için kullandığını söyleyen Rudd şöyle yanıtladı: “Onurlu beyefendinin iktidarı ne dediğini abartmak istemem, ama kesinlikle dinleyeceğim.
“Part of the benefit of the universal credit rollout is going to be making sure we get the expert guidance from the people who have been working in this field for many years – and we will certainly be doing it.”
“Evrensel kredi kullanımının faydasının bir kısmı, bu alanda uzun yıllardır çalışan kişilerden uzman rehberliği aldığımızdan emin olacağız – ve kesinlikle bunu yapacağız.”
In response to another question on claimants’ access to emergency payments to tide them over as they move to universal credit, Rudd said: “We have already made some adjustments to that and I will make sure that I do all I can to ensure that we do better.”
Talep sahibinin, evrensel krediye geçerken onlara karşı gelmek için acil ödeme yapmasına erişimi hakkında başka bir soruyu yanıtlayan Rudd, şunları söyledi: “Bu konuda bazı düzenlemeler yaptık ve emin olmak için elimden geleni yapacağım. daha iyisini yap.”
She promised to deliver “a fair, compassionate and efficient benefits system”, adding: “But I know there are problems with universal credit, despite its good intentions. I’ve seen them for myself. I will be listening and learning from the expert groups in this area who do such good work. I know it can be better. I will make sure it is my role to deliver that.”
“Adil, merhametli ve etkin bir fayda sistemi” sağlamaya söz verdi ve şunları ekledi: “Ama iyi niyetlerine rağmen evrensel kredi ile ilgili sorunlar olduğunu biliyorum. Onları kendim için gördüm. Bu alanda iyi çalışmalar yapan uzman gruplardan dinleyip öğreneceğim. Daha iyi olabileceğini biliyorum. Bunu teslim etmenin benim rolüm olduğundan emin olacağım. ”

Turkish President
Recep Tayyip Erdoğan born 26 February 1954) is a Turkish politician serving as President of Turkey since 2014. He previously served as Prime Minister from 2003 to 2014 and as Mayor of Istanbul from 1994 to 1998. He founded the Justice and Development Party (AKP) in 2001, leading it to general election victories in 2002, 2007 and 2011 before standing down upon his election as President in 2014. Coming from an Islamist political background and as a self-described conservative democrat, he has promoted socially conservative and liberal economic policies in his administration. Under his administration, Turkey has experienced democratic backsliding.
Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 doğumlu), Türkiye’den 2014 yılından bu yana Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapan bir Türk politikacıdır. Daha önce 2003’ten 2014’e kadar Başbakan olarak görev yapmıştır. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. 2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi’ni (AKP) kurdu ve 2014’te Cumhurbaşkanı olarak seçilmeden önce 2002, 2007 ve 2011 yıllarında genel seçim zaferleri kazandı. Siyasi arkaplan ve kendi kendini tanımlayan muhafazakar bir demokrat olarak, yönetiminde sosyal olarak muhafazakar ve liberal ekonomi politikalarını desteklemiştir. Onun yönetimi altında, Türkiye demokratik geri dönüş yaşadı.
Erdoğan played football for Kasımpaşa before being elected in 1994 as the Mayor of Istanbul from the Islamist Welfare Party. He was stripped of his position, banned from political office, and imprisoned for four months, for reciting a poem that promoted a religious point of view of government during a speech in 1998. Erdoğan abandoned openly Islamist politics and established the moderate conservative AKP in 2001. Following the AKP’s landslide victory in 2002, the party’s co-founder Abdullah Gül became Prime Minister, until his government annulled Erdoğan’s ban from political office. Erdoğan became Prime Minister in March 2003 after winning a by-election in Siirt.
Erdoğan, 1994 yılında İslami Refah Partisi’nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Görevinden sıyrılmış, siyasi görevden uzaklaştırılmış ve dört ay boyunca hapis cezasına çarptırılmış, 1998’de bir konuşma sırasında hükümetin dini bir bakış açısını destekleyen bir şiir okunduğu için. Erdoğan, açıkça İslamcı siyaseti terk etti ve 2001’de ılımlı muhafazakar AKP’yi kurdu. AKP’nin 2002’deki toprak kayması zaferinin ardından partinin kurucu ortağı Abdullah Gül, Erdoğan’ın siyasetten men edilmesini iptal edene kadar Başbakan oldu. Erdoğan, Siirt’te seçimlerden sonra 2003 yılının Mart ayında Başbakan oldu.
Â
Erdoğan’s government oversaw negotiations for Turkey’s membership in the European Union, an economic recovery following a financial crash in 2001, changes to the constitution via referenda in 2007 and 2010, a Neo-Ottomanforeign policy, and investments in infrastructure including roads, airports, and a high-speed train network,[7][8] and finally the Turkish currency and debt crisis of 2018. With the help of the Cemaat Movement led by preacher Fethullah Gülen, Erdoğan was able to curb the power of the military through the Sledgehammer and Ergenekon court cases. In late 2012, his government began peace negotiations with the Kurdistan Workers Party (PKK) to end the ongoing PKK insurgency that began in 1978. The ceasefire broke down in 2015, leading to a renewed escalation in conflict. In 2016, a coup d’état was unsuccessfully attempted against Erdoğan and Turkish state institutions. This was followed by purges and an ongoing state of emergency.
Erdoğan’ın hükümeti, Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği, 2001’deki bir mali çöküşün ardından ekonomik bir iyileşme, 2007 ve 2010 yıllarında referandum yoluyla anayasa değişikliği, yeni bir Osmanlı önceliği politikası ve karayolları, havaalanları ve Yüksek hızlı tren ağı, [7] [8] ve nihayetinde 2018 tarihli Türk parası ve borç krizi. Vaiz Fethullah Gülen liderliğindeki Cemaat Hareketi’nin yardımıyla Erdoğan, ordunun gücünü Balyozla ve Ergenekon mahkemesi davaları. 2012’nin sonlarında, hükümeti 1978’de başlayan PKK isyanına son vermek için Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile barış müzakerelerine başladı. Ateşkes, çatışmalarda yenilenen bir tırmanışa neden olarak 2015’te patlak verdi. 2016 yılında Erdoğan ve Türk devlet kurumlarına karşı bir darbe girişiminde bulunulmadı. Bunu arındırmalar ve devam eden bir acil durum takip etti.
Â
Political scientists no longer consider Turkey as a fully fledged democracy, citing the lack of free and fair elections, purges and jailing of opponents, curtailed press freedom, and Erdoğan’s efforts to broadening his executive powers and minimize his executive accountability. Widespread 2013 protests broke out against the perceived authoritarianism of Erdoğan’s policies; he criticized the protestors and then had them suppressed by police, which killed 22 people, injured numerous others and brought international condemnation from foreign governments and human rights organizations. This stalled negotiations related to EU membership. Following a split with Gülen, Erdoğan promulgated sweeping judicial reforms he insisted were needed to purge Gülen’s sympathisers, but which were criticised for threatening judicial independence. A US$100 billion corruption scandal in 2013 led to the arrests of Erdoğan’s close allies, and incriminated Erdoğan. His government has since come under fire for alleged human rights violations and crackdown on press and social media, having blocked access to Wikipedia, Twitter, Facebook and YouTube on numerous occasions. Erdoğan’s government lifted the bans when directed by court orders, but later reimposed them. In 2016, Turkey under Erdoğan began a crackdown on freedom of the press; in 2016 and 2017, more journalists have been incarcerated in Turkey than in any other country. He was re-elected in the 2018 general election and assumed the role of Executive President and became both the head of state and head of government.
Siyasi bilimciler, Türkiye’yi özgür ve adil seçimlerden yoksun bırakma, muhaliflerin tasfiyesi ve cezalandırılması, basın özgürlüğünü kısıtlama ve Erdoğan’ın yürütme yetkilerini genişletme ve yürütme sorumluluğunu en aza indirme çabalarından bahseden Türkiye’yi tam bir demokrasi olarak görmüyor. Erdoğan’ın politikalarının algılanan otoriterliğine karşı yaygın 2013 protestoları patlak verdi; Protestocuları eleştirdi ve 22 kişi öldüren, başkalarını yaralayan ve yabancı hükümetler ve insan hakları örgütlerinden uluslararası kınama getiren polis tarafından bastırıldı. AB üyeliği ile ilgili görüşmeler durdu. Gülen’le bir bölünmeyi takiben, Erdoğan Gülen’in sempatizanlarını temizlemek için ısrar ettiği ancak yargı bağımsızlığını tehdit ettiği için ısrar ettiği kapsamlı adli reformlar yayınladı. 2013 yılında 100 milyar dolarlık bir yolsuzluk skandalı Erdoğan’ın yakın müttefiklerinin tutuklanmasına yol açtı ve Erdoğan’ı suçladı. Hükümeti, birçok kez insan hakları ihlalleri ve basın ve sosyal medyada baskı, Wikipedia, Twitter, Facebook ve YouTube’a erişimi engellediği için ateş açıldı. Erdoğan hükümeti, mahkeme emirleri tarafından yönlendirildiğinde yasakları kaldırdı, ancak daha sonra onları yeniden ele geçirdi. 2016 yılında, Erdoğan’daki Türkiye basın özgürlüğü konusunda baskı yapmaya başladı; 2016 ve 2017 yıllarında Türkiye’de başka gazetecilere göre daha fazla gazeteci hapsedildi. 2018 genel seçimlerinde yeniden seçildi ve İcra Kurulu Başkanı rolünü üstlendi ve hem devlet başkanı hem de hükümet başkanı oldu.

THE FINAL BREXIT/SON CIKISH
Posted by Ukimextr on November 15, 2018 at 2:00 PM

Welcome to my weekly selection of some of The Telegraph’s best and most interesting journalism. As a recipient of this newsletter, the pieces below are free for you to read.
Telegraph’ın en iyi ve en ilginç gazeteciliğinin haftalık seçimlerine hoş geldiniz. Bu bültenin bir alıcısı olarak, aşağıdaki parçalar okumak için ücretsizdir.
For a few hours last night the Brexit finish line finally seemed to be in sight. Today, it’s a very different story, with Dominic Raab, the Brexit Secretary, among several ministers to resign.
Dün gece birkaç saatliğine Brexit bitiş çizgisi nihayet göründü. Bugün, bakanın istifa etmesi için Brexit Sekreteri Dominic Raab ile çok farklı bir hikaye.
It’s rather chaotic, and the ultimate question is being asked: can Theresa May survive in office? Things are moving very fast, but you can keep on top of the unfolding crisis with top analysis from our politics team.
Oldukça kaotik ve nihai soru soruluyor: Theresa Mayıs ofisinde hayatta kalabilir mi? İşler çok hızlı ilerliyor, ancak politik ekibimizin en iyi analizi ile ortaya çıkan krizin zirvesinde kalabilirsiniz.
Â
Allister Heath is one of those leading the charge against the deal, calling it a “humiliating surrender”.
Allister Heath, anlaşmaya karşı sorumlu olanlardan biri, “aşağılayıcı bir teslimiyet” olarak nitelendiriyor.
Â
The Prince of Wales celebrated his 70th birthday yesterday. The anniversary has brought renewed attention to our future king in a year already replete with royal landmarks. Amid the celebration and scrutiny of his often very public declarations, Clive Aslet has written this fascinating insight into Prince Charles’s private world. From the Prince’s transformation of Highgrove to his small country retreat in Romania, it’s full of interesting details.
Galler Prensi dün 70. doğumgününü kutladı. Yıl dönümü, kraliyet simgesel yapılarıyla dolu bir yıl içinde gelecekteki kralımıza yenilenmiş dikkat getirdi. Genellikle kamuya açık açıklamalarının kutlanması ve incelenmesinden sonra, Clive Aslet bu büyüleyici anlayışı Prens Charles’ın özel dünyasına yazdı. Prens’in Highgrove’un Romanya’daki küçük ülkelerine dönüşünden, ilginç detaylarla dolu.
Â
An altogether different icon was also being celebrated this week, as the world mourned the loss of comic book legend Stan Lee. The creator of characters such as Spiderman and The Fantastic Four sadly passed away, but not before he saw his favourite creations turned into Hollywood juggernauts. As our film critic Robbie Collin writes in this touching tribute, this was a moment of vindication for his fans.
Dünyada çizgi roman efsanesi Stan Lee’nin kaybettiği gibi, bu hafta da tamamen farklı bir simge kutlanıyordu. Örümcek Adam ve The Fantastic Four gibi karakterlerin yaratıcısı ne yazık ki vefat etti, ama en sevdiği kreasyonları Hollywood juggernauts’una dönüşmeden önce. Bizim film eleştirmenimiz Robbie Collin bu dokunaklı haraçta yazdığı gibi, bu onun hayranları için bir anı oldu.
Â
Now I’m sure many of you have been shocked into action over the images of plastic pollution in our oceans, but that might not be the only substance the environmentally concerned among you may wish to avoid. Joe Shute has looked at the impact of palm oil, which goes into everything from shampoo to bread, on rainforests and the growing movement away from its use.
Şimdi eminim ki, birçoğunuz okyanuslarımızdaki plastik kirliliğin görüntüleri üzerinde harekete geçtiniz, ama bu sizin aranızdaki çevresel açıdan endişe duymak isteyebilecek tek madde olmayabilir. Joe Shute, şampuandan ekmeğe, yağmur ormanlarında ve kullanımından uzaklaşan büyümeye kadar her şeye giren hurma yağının etkisine baktı.
Â
If you’ve been gripped by the new series of Making a Murderer, I’m sure you will be equally as intrigued by Chris Harvey’s interview with Kathleen Zellner, the lawyer at the centre of the new season. Even if you haven’t, it’s a compelling look into the work of a woman who has overturned more wrongful convictions of men in the United States than any other lawyer.
Yeni Katil Yapma serisinin eline geçtiyseniz, Chris Harvey’in yeni sezonun merkezindeki avukat Kathleen Zellner’le yaptığı röportajda da aynı derecede ilginç olacaksınız. Görmüyorsanız bile, ABD’de başka bir avukattan daha çok erkeklerin mahkumiyetlerini bozan bir kadının işine ilgi çekici bir bakış.
Â
As always, there is much much more on our website. Do please keep sending me your thoughts on this newsletter.
Her zaman olduğu gibi, web sitemizde çok daha fazlası var. Bu bülten ile ilgili düşüncelerinizi bana iletmeye devam edin.

history of turkey
Posted by Ukimextr on November 14, 2018 at 10:20 AM

Turkey (Turkish: Türkiye [ˈtyɾcije]), officially the Republic of Turkey (Turkish: Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyɾcije d͡ʒumˈhuɾijeti] (About this sound listen)), is a transcontinental country in Eurasia and the Middle East, located mainly in Western Asia, with a smaller portion on the Balkan peninsula in Southeast Europe. Turkey is bordered by eight countries: Greece and Bulgaria to the northwest; Georgia to the northeast; Armenia, the Azerbaijani exclave of Nakhchivan and Iran to the east; and Iraq and Syria to the south. The country is encircled by seas on three sides, with the Aegean Sea to the west, the Black Sea to the north, and the Mediterranean Sea to the south. The Bosphorus, the Sea of Marmara, and the Dardanelles, which together form the Turkish Straits, divide Thrace and Anatolia and separate Europe from Asia. Ankara is the capital while Istanbul is the country’s largest city and main cultural and commercial centre, classified as a leading global city. Approximately 70–80% of the country’s citizens identify as ethnic Turks. Kurds are the largest minority at about 20% of the population.
Türkiye (Türkiye: Türkiye [ˈtyɾcije]), resmen Türkiye Cumhuriyeti (Türkiye: Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyɾcije d͡ʒumˈhuɾijeti] (Bu ses hakkında)), Avrasya ve Orta Doğu’da, özellikle Batı Asya’da bulunan kıtalararası bir ülkedir. Güneydoğu Avrupa’daki Balkan yarımadasında daha küçük bir kısım. Türkiye sekiz ülke ile sınırlanmıştır: Yunanistan ve Bulgaristan kuzeybatıya; Kuzeydoğuya Gürcistan; Ermenistan, Nahçivan ve İran’ın doğusundaki Azerbaycan’ın dışkısı; ve güneyde Irak ve Suriye. Ülke üç taraftan denizlerle çevrilidir, Ege Denizi batıda, Karadeniz kuzeye, Akdeniz ise güneye doğrudur. Boğaz’ı, Marmara Denizi’ni ve Türk Boğazlarını oluşturan Çanakkale Boğazı’nı, Trakya’yı ve Anadolu’yu birbirinden ayırarak, Avrupa’yı Asya’dan ayırır. Başkent Ankara’dır ve İstanbul, ülkenin en büyük şehri ve önde gelen bir küresel kent olarak sınıflandırılan ana kültürel ve ticari merkezidir. Ülke vatandaşlarının yaklaşık% 70-80’i etnik Türk olarak tanımlanıyor. Kürtler, nüfusun yaklaşık% 20’sinde en büyük azınlıktır.
At various points in its history, the region has been inhabited by diverse civilizations including the Assyrians, Greeks, Thracians, Phrygians, Urartians, and Armenians. Hellenization started during the era of Alexander the Great and continued into the Byzantine era. The Seljuk Turks began migrating into the area in the 11th century, and their victory over the Byzantines at the Battle of Manzikert in 1071 symbolizes the start and foundation of Turkey. The Seljuk Sultanate of Rûm ruled Anatolia until the Mongol invasion in 1243, when it disintegrated into small Turkish principalities. Beginning in the late 13th-century, the Ottomans started uniting these Turkish principalities. After Mehmed II conquered Constantinople in 1453, Ottoman expansion continued under Selim I. During the reign of Suleiman the Magnificent the Ottoman Empire encompassed much of Southeast Europe, West Asia and North Africa and became a world power. In the following centuries the state entered a period of decline with a gradual loss of territories and wars. In an effort to consolidate the weakening social and political foundations of the empire, Mahmut II started a period of modernisation in the early 19th century, bringing reforms in all areas of the state including the millitary and bureaucracy along with the emancipation of all citizens.
Tarihinin çeşitli noktalarında bölge, Süryaniler, Yunanlılar, Trakyalılar, Frigler, Urartular ve Ermeniler de dahil olmak üzere çeşitli medeniyetlerin yaşadığı yerdir. Hellenleşme Büyük İskender döneminde başladı ve Bizans dönemine devam etti. Selçuklu Türkleri, 11. yüzyılda bölgeye göç etmeye başladı ve 1071 yılında Malazgirt Muharebesi’nde Bizanslılar üzerindeki zaferleri, Türkiye’nin başlangıcını ve kuruluşunu simgeliyor. Rûm Selçuklu Sultanlığı, 1243’te küçük Türk beyliklerine bölündüğü zaman Moğol istilasına kadar Anadolu’ya hükmetti. Osmanlılar 13. yüzyılın sonlarından itibaren bu Türk prensiplerini birleştirmeye başladılar. II. Mehmed, 1453’te Konstantinopolis’i fethettikten sonra, I. Selim döneminde Osmanlı yayılımı devam etti. Kanuni Sultan Süleyman’ın hükümdarlığı sırasında, Osmanlı İmparatorluğu, Güneydoğu Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Afrika’nın çoğunu kuşattı ve dünya gücü oldu. Sonraki yüzyıllarda devlet, kademeli olarak toprak ve savaş kaybına uğramış bir düşüş dönemine girdi. İmparatorluğun zayıflatan sosyal ve siyasal temellerini pekiştirmek için, II. Mahmut, 19. yüzyılın başlarında, tüm vatandaşların özgürlüğü ile birlikte, devletin tüm bölgelerinde reformlar getirerek, modernleşme sürecine başladı.
In 1913, a coup d’état effectively put the country under the control of the Three Pashas. During World War I, the Ottoman government committed genocides against its Armenian, Assyrian and Pontic Greek subjects. Following the war, the conglomeration of territories and peoples that formerly comprised the Ottoman Empire was partitioned into several new states. The Turkish War of Independence, initiated by Mustafa Kemal Atatürk and his colleagues against occupying Allied Powers, resulted in the abolition of monarchy in 1922 and the establishment of the Republic of Turkey in 1923, with Atatürk as its first president. Atatürk enacted numerous reforms, many of which incorporated various aspects of Western thought, philosophy, and customs into the new form of Turkish government. The Kurdish–Turkish conflict, an armed conflict between the Republic of Turkey and Kurdish insurgents, has been active since 1984 primarily in the southeast of the country. Various Kurdish groups demand separation from Turkey to create an independent Kurdistan or to have autonomy and greater political and cultural rights for Kurds in Turkey.
1913 yılında, bir darbe, ülkeyi üç Paşa’nın kontrolü altına soktu. I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı hükümeti, Ermeni, Asur ve Pontic Yunan tebaasına karşı soykırım yaptı. Savaştan sonra, daha önce Osmanlı İmparatorluğu’nu oluşturan toprakların ve halkların bir araya gelmesi birkaç yeni duruma ayrıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve meslektaşlarının Müttefik Güçler işgaline karşı başlattıkları Türk Kurtuluş Savaşı, 1922 yılında monarşinin kaldırılması ve 1923’te Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Cumhurbaşkanı olarak Atatürk’ün kurulmasıyla sonuçlandı. Atatürk, birçoğu Batı düşüncesinin, felsefesinin ve geleneklerinin farklı yönlerini Türk hükümetinin yeni biçimlerine dahil eden pek çok reform başlattı. Türkiye Cumhuriyeti ile Kürt direnişçileri arasındaki silahlı çatışmalardan biri olan Kürt-Türk çatışması, 1984’ten beri ülkenin güneydoğusunda yer almaktadır. Çeşitli Kürt grupları, Türkiye’den bağımsız bir Kürdistan yaratma ya da Kürtler için özerklik ve daha büyük siyasi ve kültürel haklara sahip olma ayrılığını talep ediyor.
Turkey is a charter member of the UN, an early member of NATO, the IMF and the World Bank, and a founding member of the OECD, OSCE, BSEC, OIC and G-20. After becoming one of the first members of the Council of Europe in 1949, Turkey became an associate member of the EEC in 1963, joined the EU Customs Union in 1995 and started accession negotiations with the European Union in 2005 which have been effectively stopped by the EU in 2017 due to “Turkey’s path toward autocratic rule”. Turkey’s economy and diplomatic initiatives led to its recognition as a regional power while its location has given it geopolitical and strategic importance throughout history. Turkey is a secular, unitary, formerly parliamentary republic which adopted a presidential system with a referendum in 2017; the new system came into effect with the presidential election in 2018. Turkey’s current administration headed by president Recep Tayyip Erdoğan of the AKP has enacted measures to increase the influence of Islam, reversed and undermined Kemalist policies, and has reversed earlier reforms such as freedom of the press.
Türkiye, BM’nin, NATO’nun, IMF’nin ve Dünya Bankası’nın bir üyesi olan ve OECD, AGİT, KEİ, İKÖ ve G-20’nin kurucu üyesi olan bir BM üyesidir. 1949’da Avrupa Konseyi’nin ilk üyelerinden biri olduktan sonra, Türkiye 1963’te AET’nin yardımcı üyesi oldu, 1995’te AB Gümrük Birliği’ne katıldı ve 2005’te Avrupa Birliği ile katılım müzakerelerine başladı. AB’nin “Türkiye’nin otokratik yönetime giden yolu” nedeniyle 2017’de. Türkiye’nin ekonomisi ve diplomatik inisiyatifleri, bölgesel bir güç olarak tanınmasına yol açarken, konumu, tarih boyunca jeopolitik ve stratejik öneme sahip olmuştur. Türkiye, 2017’de bir referandumla başkanlık sistemini benimseyen laik, üniter, eskiden meclis bir cumhuriyettir; Yeni sistem, 2018 yılında cumhurbaşkanlığı seçimleriyle yürürlüğe girdi. Türkiye’nin AKP başkanlığındaki başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam’ın etkisini artırma, tersine dönmüş ve Kemalist politikaları zayıflatmak için tedbirler aldı ve özgürlük gibi daha önceki reformları tersine çevirdi.

Turkish economy soon needs IMF bailout – fmr president of Central Bank
Posted by Ukimextr on November 6, 2018 at 7:20 AM

Turkish economy soon needs IMF bailout – fmr president of Central Bank Turkish government may drag its feet till the local elections to be held in March 2019, but sooner or later it will start seeking financial resources and the International Monetary Fund is the right address for it, newspaper quoted Durmus Yilmaz, former president of the Turkish Central Bank and a deputy of the right-wing Good Party, as saying in the parliament on Thursday. This government ruled this country with the IMF for six years. Yilmaz said, reminding the previous agreement between Turkey and the IMF in 2001, which continued to be implemented after the ruling Justice and Development Party (AKP) came to power in 2002. The AKP government used the $24 billion of the total $28 million IMF bailout package, Yilmaz said. “When you came to power, you did not find debt on your lap, you found a programme which you implemented. Now you misinform the society as if it was not you who implemented the deal with the IMF. Durmus said that the Turkish governments efforts focusing on encouraging sellers to make discounts and controlling price increases, would not be effective for controlling the soaring inflation, which jumped to almost 24.5 percent in September. Those measures have no place in economic textbooks. These are not problems that can be solved by setting fixed prices, by price controls. Yilmaz said that those measures would lead to shortages in the economy and everybody would have the pay the price. Apart from a few indicators, you returned to the point you had started in 2002. This is crisis. Saying it is not a crisis, is in fact the actual crisis, Yilmaz said.
Türk ekonomisinin yakında IMF kurtarma sistemine ihtiyacı var – fmr Merkez Bankası başkanı Türk hükümeti Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlere kadar ayaklarını sürükleyebilir, ancak er ya da geç finansal kaynak arayışına başlayacak ve Uluslararası Para Fonu bunun için doğru adres olacak. gazetenin haberine göre, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eski cumhurbaşkanı Durmuş Yılmaz ve sağcı İyi Parti milletvekili Perşembe günü mecliste yaptığı açıklamada bulundu. Bu hükümet bu ülkeyi altı yıldır IMF ile yönetiyordu. Yılmaz, Türkiye ile IMF arasında 2001 yılında imzalanan ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ‘nin 2002 yılında iktidara gelmesinden sonra uygulamaya devam eden bir önceki anlaşmayı hatırladığını söyledi. AKP hükümeti toplam 28 milyon dolarlık toplam 28 milyon dolarlık IMF kurtarma kredisini kullandı. paket, Yılmaz dedi. “Gücüne geldiğinizde, kucağınızda borç bulmadınız, uyguladığınız bir program buldunuz. Artık, siz, IMF ile anlaşmayı gerçekleştiren siz değilsinizmiş gibi, toplumu yanlış bilgilendiriyorsunuz. Duruş, Türk hükümetlerinin çabalarını söyledi. Satıcıların indirim yapmalarını ve fiyat artışlarını kontrol etmelerini teşvik etmeye odaklanmak, Eylül ayında neredeyse yüzde 24,5’e yükselen yükselen enflasyonun kontrolünde etkili olmayacak, bu derslerin ekonomik ders kitaplarında yeri yoktur. Sabit fiyatlar, fiyat kontrolleri ile bu önlemlerin ekonomide kıtlıklara yol açacağını ve herkesin bedelini ödeyeceğini söyleyen Yılmaz, birkaç göstergenin dışında 2002’de başladığınız noktaya geri döndün. Bu kriz. Yılmaz bir kriz değil, aslında gerçek bir kriz.
Â

CENTRAL RESERVE BANK
Posted by Ukimextr on November 7, 2018 at 3:25 AM

The Central Bank of the Republic of Turkey, CBRT (Turkish Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB) is the central bank of Turkey and is founded as a joint stock company on 11 June 1930.
Shares of the CBRT are divided into four classes. Class A shares belong solely to the Turkish Treasury. Class B and Class C shares are allocated to national banks operating in Turkey, banks other than national banks and privileged companies. Finally, Class D shares are allocated to Turkish commercial institutions and to real and legal persons of Turkish nationality.
The CBRT determines, at its own discretion, the monetary policy to pursue and the policy instruments to use in achieving price stability in Turkey. This implies that the CBRT enjoys instrument independence. In order to attain its objective of price stability, the CBRT has implemented a full-fledged inflation targeting regime since 2006.
The preparations to establish a central bank of Turkey began in 1926, but the organization was established on 3 October 1931 and opened officially on 1 January 1932. The Bank had, originally, a privilege of issuing banknotes for a period of 30 years. In 1955, this privilege was extended until 1999. Finally, it was prolonged indefinitely in 1994.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB), Türkiye’nin merkez bankasıdır ve 11 Haziran 1930 tarihinde anonim şirket olarak kurulmuştur.
TCMB’nin payları dört sınıfa ayrılmıştır. A sınıfı paylar sadece Türk Hazinesine aittir. Sınıf B ve C Grubu hisseleri, Türkiye’de faaliyet gösteren ulusal bankalara, ulusal bankalar ve ayrıcalıklı şirketler dışındaki bankalara tahsis edilmektedir. Son olarak, D Grubu paylar Türk ticari kurumlarına ve Türk vatandaşlığının gerçek ve tüzel kişilerine tahsis edilir.
TCMB, kendi takdirine bağlı olarak, izleyeceği para politikasını ve Türkiye’de fiyat istikrarının sağlanmasında kullanılacak politika araçlarını belirlemektedir. Bu, TCMB’nin enstrüman bağımsızlığına sahip olduğunu göstermektedir. TCMB, fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için 2006 yılından bu yana tam teşekküllü bir enflasyon hedeflemesi rejimi uygulamaktadır.
Türkiye’nin merkez bankası kurma hazırlıkları 1926’da başladı, ancak organizasyon 3 Ekim 1931’de kuruldu ve resmi olarak 1 Ocak 1932’de açıldı. Bankanın aslen 30 yıllığına banknot ihraç etme ayrıcalığı vardı. 1955’te bu ayrıcalık 1999’a kadar uzatıldı. Sonunda, 1994’te süresiz olarak uzatıldı.
In order to adjust to the global changes that occurred in the aftermath of the Second World War and to enhance the efficiency of the Central Bank, the Law on the Central Bank of the Republic of Turkey No. 1211 was accepted on 14 January 1970. Thus, the Central Bank, turning a new page in its history, was vested with a new structure in line with, albeit partially, novelties in the field of the economy and central banking of the time. The said Law brought significant changes to the legal status, organizational structure, duties and powers of the Bank. As per the Central Bank’s legal status as a joint stock company, its capital was increased from TL 15 million to TL 25 million. Furthermore, it was stipulated that the Treasury’s share should not constitute less than 51 percent of the capital. With Law No. 1211, the “Office of the Governor” was founded to ensure equivalence in terms of international representation, foreign relations and protocol, and Mr. Naim Talu became the first “Governor” to assume this title. Moreover, a new decision-making body composed of the Governor and the Vice Governors was established under the name of the Executive Committee. The top-level decision-making body of the Bank, the Board of Directors, which consisted of eight members, was transformed into the “Board” of the Bank, consisting of six members. Besides, the General Assembly of Shareholders was named the General Assembly; Board of Auditors was named the Auditing Committee; and the General Directorate was named Head Office. The said Law also introduced significant changes in terms of enhancing the Bank’s duties and powers. First of all, the Central Bank’s control over direct and indirect monetary policy instruments was extended and the Bank was authorized to conduct open market operations to regulate money supply and liquidity. Meanwhile, it was decided that the Government would consult the Central Bank while taking measures with respect to money and loans. The Bank was authorized, through rediscount transactions, to lend medium-term loans to support investments and economic development. The upper limit for short-term advances to the Treasury was increased to 15 percent of budget allocations pertaining to the respective year.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında meydana gelen küresel değişimlere uyum sağlamak ve Merkez Bankasının etkinliğini artırmak amacıyla 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu 14 Ocak 1970 tarihinde kabul edilmiştir. Tarihinde yeni bir sayfa açan Merkez Bankası, kısmen de olsa, ekonomi alanında ve zamanın merkez bankacılığındaki yeniliklerle uyumlu yeni bir yapıya kavuşmuştur. Söz konusu Kanun, Bankanın yasal statüsüne, organizasyon yapısına, görev ve yetkilerine önemli değişiklikler getirmiştir. Merkez Bankası’nın anonim şirket olarak yasal statüsü gereği, sermayesi 15 milyon TL’den 25 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Ayrıca, Hazine payının sermayenin yüzde 51’inden daha az olmamasını şart koşmuştur. 1211 sayılı Kanun ile uluslararası temsil, dış ilişkiler ve protokol açısından eşdeğerlik sağlamak amacıyla “Vali Bürosu” kurulmuş ve Sayın Naim Talu, bu unvanı alacak ilk “Vali” olmuştur. Ayrıca, Yürütme Komitesi adı altında Vali ve Vali yardımcılarından oluşan yeni bir karar organı kurulmuştur. Banka’nın en üst düzey karar alma organı olan ve sekiz üyeden oluşan Yönetim Kurulu, altı üyeden oluşan “Kurul” a dönüştürülmüştür. Ayrıca Genel Kurul’a Genel Kurul seçildi; Denetim Kurulu, Denetim Komitesi olarak adlandırılmıştır; Genel Müdürlüğe Genel Müdürlük adı verilmiştir. Söz konusu Kanun ayrıca Bankanın görev ve yetkilerini geliştirmek açısından önemli değişiklikler getirmiştir. Öncelikle, Merkez Bankası’nın doğrudan ve dolaylı para politikası araçları üzerindeki denetimi uzatılmış ve Banka para arzı ve likiditesini düzenlemek için açık piyasa işlemleri yürütme yetkisine sahip olmuştur. Bu arada, Hükümetin para ve kredilerle ilgili tedbirler alırken Merkez Bankası’na danışması kararlaştırıldı. Banka, reeskont işlemleriyle, yatırımları ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için orta vadeli krediler vermek üzere yetkilendirilmiştir. Hazine’ye kısa vadeli avansların üst sınırı, ilgili yıla ait bütçe tahsislerinin yüzde 15’ine yükseltilmiştir.
The 1980s saw important developments that might be described as a turning point for both the Turkish economy and the Central Bank. The decisions of 24 January 1980 sparked a structural transformation in the Turkish economy. Price controls were abandoned so that prices would be formed within the framework of market mechanisms, and a policy of free trade was adopted. With the launch of the financial liberalization process, important steps were taken to ensure the necessary infrastructure for implementation of monetary and exchange rate policies in compliance with the market economy. In the same period, it was decided that interest rates on deposits and loans would be determined by market conditions. Furthermore, the fixed exchange rate regime was abandoned and the Turkish currency devalued against foreign currencies. In 1983, the Bank was empowered to manage gold and foreign exchange reserves effectively. In addition, it was incorporated into the Law that the Bank would carry out its fundamental duties in compliance with the basic requirements of the economy and with the objective of achieving price stability. The Central Bank started to conduct open market operations in 1987 and became a pioneer in the establishment of money and foreign exchange markets in the modern sense. In 1989, with “Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency”, economic units were allowed to conduct foreign exchange transactions, and having declared the Turkish currency “convertible”, a relatively more flexible exchange rate regime was adopted. In 1990, the Bank announced a monetary program for the first time, which aimed to meet the liquidity requirement of the market without endangering the stability of exchange rates and interest rates. The targets announced in 1990 were achieved; yet, problems such as the pressure of the Gulf War on the financial sector, political instability, lax financial policy and the fragile structure of the banking sector hindered achievement of macroeconomic stability and led to a financial crisis in the first quarter of 1994. The initial regulations proposed to prevent financing of public debts–a key element of the period of high inflation–by Central Bank resources coincide with this period. On 21 April 1994, limitations were imposed on the Treasury’s use of Central Bank funds; and with the protocol signed between the Central Bank and the Treasury in 1997, it was concluded that the Treasury would not use short-term advances from the Central Bank from 1998 onwards.
1980’ler hem Türkiye ekonomisi hem de Merkez Bankası için bir dönüm noktası olarak nitelendirilebilecek önemli gelişmeleri gördü. 24 Ocak 1980’in kararları, Türk ekonomisinde yapısal bir dönüşüme yol açtı. Fiyat kontrolleri, piyasa mekanizmaları çerçevesinde fiyatların oluşturulacağı ve serbest ticaret politikası benimsenecek şekilde terk edildi. Finansal serbestleşme sürecinin başlatılmasıyla birlikte, piyasa ekonomisine uygun olarak para ve döviz kuru politikalarının uygulanması için gerekli altyapıyı sağlamak için önemli adımlar atılmıştır. Aynı dönemde mevduat ve kredi faiz oranlarının piyasa koşullarına göre belirlenmesine karar verilmiştir. Ayrıca, sabit döviz kuru rejimi terk edilmiş ve Türk parası yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmiştir. 1983 yılında Banka, altın ve döviz rezervlerini etkin bir şekilde yönetme yetkisine sahip olmuştur. Ayrıca, Bankanın temel görevlerini ekonominin temel gerekliliklerine uygun olarak yerine getireceği ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla Kanuna dahil edilmiştir. Merkez Bankası, 1987 yılında açık piyasa işlemleri yürütmeye başlamış ve modern anlamda para ve döviz piyasalarının kurulmasında öncü olmuştur. 1989 yılında “Türk Parasının Değerinin Korunması Hakkında 32 Sayılı Karar” ile ekonomik birimlerin döviz işlemleri yapmasına izin verilmiş, Türk parası “dönüştürülebilir” olarak ilan edilmiş, nispeten daha esnek bir döviz kuru rejimi benimsenmiştir. Banka, 1990 yılında, döviz kurlarının ve faiz oranlarının istikrarını tehlikeye sokmadan piyasanın likidite ihtiyacını karşılamayı amaçlayan ilk kez bir para programı açıklamıştır. 1990 yılında ilan edilen hedeflere ulaşıldı; Ancak Körfez Savaşı’nın mali sektör üzerindeki baskısı, siyasi istikrarsızlık, gevşek mali politika ve bankacılık sektörünün kırılgan yapısı gibi sorunlar, makroekonomik istikrarın sağlanmasını engellemiş ve 1994’ün ilk çeyreğinde finansal krize yol açmıştır. Merkez Bankası kaynaklarının kamu maliyesinin finansmanını önleme yönündeki düzenlemeler – yüksek enflasyon döneminin kilit unsuru – bu dönemde Merkez Bankası kaynakları ile örtüşmektedir. 21 Nisan 1994 tarihinde, Hazine’nin Merkez Bankası fonlarını kullanımında sınırlamalar getirildi; 1997 yılında Merkez Bankası ile Hazine arasında imzalanan protokol ile Hazine’nin 1998’den itibaren Merkez Bankası’ndan kısa vadeli avansları kullanmayacağı sonucuna varılmıştır.

In the 1995-1999 period, the Central Bank followed policies geared towards ensuring stability in the financial markets. A period of uncontrollable inflation paved the way for the adoption, in the year 2000, of an exchange rate based new stability program. However, amid the aggravating loss of confidence in the economy that started by the end of 2000 and the crisis that broke out in mid-2001, the said program ceased to be implemented and free floating exchange rate regime was adopted on 22 February 2001. Following the crisis, the Turkish economy underwent a structural transformation. During this process, significant amendments were made to the CBRT Law on 25 April 2001; above all, it was explicitly described in the Law that the primary objective of the Central Bank was to achieve and maintain price stability. Within this scope, it was stipulated that the Bank would determine at its own discretion the monetary policy that it would implement and the monetary policy instruments that it was going to use; thus, the Bank was vested with “instrument independence”. Moreover, the Law also stipulated that the Bank would support the growth and employment policies of the Government without conflicting with the objective of achieving and maintaining price stability. Besides, achieving financial stability was described as the supportive objective of the Bank. Furthermore, the Law prohibited the Bank from granting advances and extending credit to the Treasury and to public establishments and institutions, and from being a purchaser, in the primary market, of the debt instruments issued by the Treasury and public establishments and institutions. Thus, the utilization of Central Bank funds for the purpose of public finance was prevented. Within the scope of the amendment to the Law, the Monetary Policy Committee was established so as to institutionalize monetary policy strategies and decision-making mechanisms. In 2002, the Central Bank adopted a modern monetary policy strategy, namely the “inflation targeting regime”. During the implementation of the implicit inflation targeting regime of the 2002–2005 period, the Bank tried to lay the basis for the regime by ensuring the necessary pre-conditions, strengthened its technical and institutional infrastructure, developed estimation models and expanded its data set. During this process, the Research Department was restructured as the Research and Monetary Policy Department and the Communications Department was set up to ensure effectiveness of communications policies. From 2005 onwards, the Monetary Policy Committee started to announce, in advance, its meeting dates as a yearly calendar, to increase predictability of policy decisions. The outcome of this entire process was the explicit inflation targeting regime that started to be implemented in 2006. Upon achieving some progress in the disinflation process, a two-stage monetary reform was launched in order to emphasize the Bank’s determination in its efforts, to enhance the credibility of the Turkish currency, and to eliminate various problems arising from high denomination. In the first stage, six zeros were removed from the Turkish lira, and banknotes of the New Turkish lira (YTL) and coins of the New kuruş (YKr) were put into circulation from 1 January 2005 onwards. On 1 January 2009, the second stage of the reform was launched by removing the prefix “New” used on the “New Turkish lira” and “New kuruş”, and Turkish lira banknotes and coins were put into circulation with new designs and sizes. As of today, the Central Bank of the Republic of Turkey, as a credible institution, pursues its policy implementations with its qualified staff members and modern infrastructure within an ever-dynamic framework by keeping a close watch on global and domestic developments.
Â
1995-1999 döneminde, Merkez Bankası finansal piyasalarda istikrarın sağlanması yönünde politikalar izlemiştir. Kontrol edilemeyen enflasyon dönemi, 2000 yılında döviz kuru bazlı yeni bir istikrar programının benimsenmesine zemin hazırladı. Ancak, 2000 yılı sonlarında başlayan ve 2001 yılının ortalarında başlayan krizde ekonomiye duyulan güvenin artmasıyla birlikte, söz konusu program uygulamaya son verilmiş ve serbest dalgalı kur rejimi 22 Şubat 2001 tarihinde kabul edilmiştir. Kriz, Türk ekonomisine yapısal dönüşüm geçirdi. Bu süreçte, 25 Nisan 2001 tarihinde TCMB Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılmıştır. Her şeyden önemlisi, Merkez Bankası’nın temel amacının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğu Kanunda açıkça tanımlanmıştır. Bu kapsamda, Bankanın uygulayacağı para politikasını ve kullanacağı para politikası araçlarını kendi takdirine göre belirleyeceği; Böylece Banka “enstrüman bağımsızlığı” ile ödüllendirilmiştir. Ayrıca, Kanun ayrıca, Banka’nın fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme hedefi ile çelişmeden Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını destekleyeceğini öngörmüştür. Ayrıca, finansal istikrarın sağlanması Banka’nın destekleyici hedefi olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, Kanun, Hazine ve kamu kurum ve kuruluşları tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının Banka tarafından Hazineye, kamu kurum ve kuruluşlarına ve alıcı olarak birincil piyasaya avans vermesini ve kredi kullandırmasını yasaklamıştır. Böylece, Merkez Bankası fonlarının kamu maliyesi amacıyla kullanılması önlenmiştir. Kanunda yapılan değişiklik kapsamında para politikası stratejilerini ve karar alma mekanizmalarını kurumsallaştırmak amacıyla Para Politikası Kurulu oluşturulmuştur. 2002 yılında Merkez Bankası, “enflasyon hedeflemesi rejimi” olarak adlandırılan modern bir para politikası stratejisini benimsemiştir. 2002-2005 dönemindeki örtük enflasyon hedeflemesi rejiminin uygulanması sırasında, Banka, gerekli ön koşulları sağlayarak, teknik ve kurumsal altyapısını güçlendirerek, geliştirilen tahmin modellerini oluşturup veri setini genişleterek rejimin temelini oluşturmaya çalışmıştır. Bu süreçte Araştırma Departmanı Araştırma ve Para Politikası Departmanı olarak yeniden yapılandırılmış ve iletişim politikalarının etkinliğini sağlamak için İletişim Departmanı kurulmuştur. 2005’ten itibaren, Para Politikası Kurulu, politika kararlarının öngörülebilirliğini artırmak için toplantı tarihlerini yıllık takvim olarak ilan etmeye başlamıştır. Tüm bu sürecin sonucu, 2006 yılında uygulanmaya başlanan açık enflasyon hedeflemesi rejimiydi. Enflasyon sürecinde bazı ilerlemeler kaydedildikten sonra, Banka’nın çabalarında kararlılığını vurgulamak, geliştirmek için iki aşamalı bir parasal reform başlatıldı. Türk parasının güvenilirliği ve yüksek mezhepten kaynaklanan çeşitli sorunları ortadan kaldırmak. İlk aşamada, Türk lirasından altı sıfır çıkarılmış, Yeni Türk Lirası (YTL) banknotlar ve Yeni kuruş (YKr) cinsi banknotlar 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 1 Ocak 2009 tarihinde, reformun ikinci aşaması “Yeni Türk Lirası” ve “Yeni Kuruş” üzerinde kullanılan “Yeni” önekinin kaldırılmasıyla başlatılmış ve Türk lirası banknot ve madeni paralar yeni tasarım ve büyüklükler ile dolaşıma sokulmuştur. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün itibarı ile güvenilir bir kurum olarak, politika uygulamalarını nitelikli kadroları ve modern altyapısı ile sürekli dinamik bir çerçevede sürdürmekte, küresel ve yurt içi gelişmeleri yakından takip etmektedir.

Responsibilities of the CBRT
TCMB’nin sorumlulukları
As the country’s monetary authority, the CBRT is responsible for conducting monetary and exchange rate policies in Turkey, with the primary objective of achieving price stability. The CBRT is also responsible for taking measures to sustain the stability of the financial system. Moreover, the CBRT is in charge of printing banknotes, circulating money, establishing and overseeing payment systems, and managing Turkey’s international reserves.
Ülkenin parasal otoritesi olan TCMB, fiyat istikrarını sağlama hedefiyle, Türkiye’de para ve döviz kuru politikalarının yürütülmesinden sorumludur. TCMB, finansal sistemin istikrarını sürdürmek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. Dahası, TCMB banknotların basılması, para sirkülasyonu, ödeme sistemlerinin kurulması ve denetlenmesi ve Türkiye’nin uluslararası rezervlerinin yönetiminden sorumludur.
The CBRT Law
TCMB Kanunu
CBRT’s current powers and duties are defined by a specific law (CBRT law) accepted on 14 January 1970.
TCMB’nin mevcut yetki ve görevleri, 14 Ocak 1970 tarihinde kabul edilen özel bir kanunla (TCMB kanunu) tanımlanmıştır
The Law on the Central Bank of the Republic of Turkey, No. 1715 was enacted on 11 June 1930. According to the Law No. 1715, the basic aim of the Bank was to support economic development of the country. In order to fulfil this aim, the Bank was given the following duties:
1715 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu 11 Haziran 1930 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1715 sayılı Kanuna göre, Bankanın temel amacı ülkenin ekonomik kalkınmasını desteklemekti. Bu amaca ulaşmak için Banka’ya aşağıdaki görevler verilmiştir:
• To set rediscount ratios and to regulate money markets,
• indirimleri ve oranlarını ayarlamak ve para piyasalarını düzenlemek,
• To execute Treasury operations,
Hazine işlemlerini yürütmek,
• To take, jointly with the Government, all measures to protect the value of Turkish currency.
Hükümetle ortaklaşa, Türk parasının değerini korumak için tüm önlemleri almak
With the introduction of economic development plans in Turkey in the 1960s, several changes were made in the Central Bank Law. For the same purpose, the Law No. 1211, which was enacted on 26 January 1970, redefined the duties and responsibilities of the Central Bank of the Republic of Turkey, so as to implement the money and credit policy within the framework of development plans.
In the second half of the 1980s, the Bank inaugurated interbank money market, foreign exchange money market and started to make use of open market operations.
1960’lı yıllarda Türkiye’de ekonomik kalkınma planlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte Merkez Bankası Kanunu’nda çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Aynı amaçla, 26 Ocak 1970 tarihinde yürürlüğe giren 1211 sayılı Kanun, kalkınma planları çerçevesinde para ve kredi politikasını uygulamak üzere TC Merkez Bankası’nın görev ve sorumluluklarını yeniden tanımlamıştır.
Banka, 1980’lerin ikinci yarısında bankalararası para piyasasını, döviz para piyasasını açmış ve açık piyasa işlemlerinden faydalanmaya başlamıştır.

Duties and Power
“The primary objective of the Bank shall be to achieve and maintain price stability. The Bank shall determine on its own discretion the monetary policy that it shall implement and the monetary policy instruments that it is going to use in order to achieve and maintain price stability.”
Fundamental duties of the Bank are as follows:
• to carry out open market operations
• to protect the value of Turkish Lira and to establish the exchange rate policy
• to determine the reserve requirements and liquidity requirement
• to manage the gold and FX reserves of the country
• to regulate the volume and circulation of Turkish Lira
• to ensure stability in the financial system and monitor the financial markets
Fundamental powers of the Bank shall be:
• The exclusive right to issue banknotes in Turkey
• The right to determine of the inflation target together and implementation of monetary policy
• The privilege to grant advance to the Savings Deposits Insurance Fund
• The role of the lender of last resort
• The power to request necessary information from financial institutions
Görevler ve Güç
“Banka’nın temel amacı fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmektir. Banka, kendi fiyatını ve istikrarı sağlamak için kullanacağı para politikası araçlarını ve uygulayacağı para politikasını kendi takdirine göre belirleyecektir. .”
Bankanın temel görevleri şunlardır:
• Açık piyasa işlemlerini yürütmek
• Türk Lirasının değerini korumak ve döviz kuru politikasını oluşturmak
Rezerv gereksinimlerini ve likidite ihtiyacını belirlemek
• Ülkenin altın ve döviz rezervlerini yönetmek
• Türk Lirası’nın hacmini ve dolaşımını düzenlemek
• Finansal sistemde istikrarı sağlamak ve finansal piyasaları izlemek
Banka’nın temel yetkileri:
• Türkiye’de banknot ihraç etme münhasır hakkı
• Enflasyon hedefinin belirlenmesi ve para politikasının uygulanması hakkı
• Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na avans verme ayrıcalığı
• Son çare borç veren rolünün rolü
• Finansal kurumlardan gerekli bilgileri talep etme gücü

HALTEKS.COM.TR

halteks logo

 

CAPRI

Enjoy the summer with Linen Capri models that will pamper your skin with its soft texture. With its breathable structure and non-perspiring fabric, you will never forget the comfort of the sun.

Linen capris are waiting for you in Halteks, which will enjoy your summer activities with stylish patterns and models in your outdoor activities and daily life.

Vibrant colors will match your style with classic front pocket, zipper and rubber details and will steal your heart with comfort.

Wholesale and Retail Linen Capri sales we produce with our first quality products, this season will be the most preferred and worn models. Our Capris, which are sewn with contemporary fashion patterns, do not cause any perspiration and there are no fading and bleaching problems.

Our products which are manufactured from flax which is the most valuable kind of fabric, do not shrink shrinkage in customer use by washing out of factory.

You will enjoy the comfort of sitting and getting up, and this summer you will be delighted with the latest trend Capris, which reflects your style with Jean-style models.

By the pool, holiday, weekend activities, you will design the most elegant combinations with colorful capris that offer you the comfort of shabby clothing to the end.

Linen Capris will be ready for you in this season with Halteks which has rich color yearbook to match your top clothes.

halteks logo 2

TURKISH TRANSLATION

CAPRI/KAPRI

Yumuşak dokusu ile cildinizi şımartacak Keten Kapri modelleriyle yazın keyfini çıkartın. Nefes alan yapısı, terletmeyen kumaşıyla rahatlığınızdan asla ödün vermeden güneşe doyacaksınız.

Açık hava aktiviteleriniz ve günlük yaşamınızda şık kalıpları ve modelleriyle yazın tadınızı çıkartacak Keten kapriler Halteks’te sizleri bekliyor.

Birbirinden canlı renkler  klasik ön cep, fermuar ve lastik detaylarıyla hem tarzınıza uyum sağlayacak, hem de rahatlığıyla kalbinizi çalacak.

Toptan ve Perakende Keten Kapri satışlarımız ile imal ettiğimiz birinci kalite ürünlerimiz, bu sezonun en çok tercih edilip giyilen modelleri olacak. Çağdaş moda kalıplarla dikilen Kaprilerimiz katiyen terletme yapmadığı gibi renklerin solma ve ağarma sorunları yaşanmaz.

Kumaşın en değerli cinsi olan Ketenden imal edilen ürünlerimiz, fabrika çıkışı yıkanarak müşteri kullanımında çekme küçülme yapmaz.

Oturup kalkarken rahatlığından faydalanacağınız, Jean tarzı modelleriyle stilinizi yansıyan son trend Kaprilerle bu yazda keyfinize düşkün olacaksınız.

Havuz başında, tatilde, hafta sonu etkinliklerinde, salaş giyimin konforunu sonuna kadar sizlere sunan rengarenk kaprilerle, en şık kombinleri yine siz tasarlayacaksınız.

Zengin renk seneğini elinde bulunduran Halteks ile üst kıyafetinize uyum gösterecek Keten Kapriler bu sezonda sizi bekliyor

halteks logo 2

SHORTS

Linen Shorts, which attracts the most attention in summer, are very cool this season with their classic and contemporary models! Shorts made of precious Linen fabric will provide you to enjoy the sun with their cool-keeping structures.

At Halteks, you will emphasize the comfort of your daily life with the shorts designs adorned with the chirping colors of the new season.

Knee-ending length, with the pocket details on the sides will reflect this season’s most outgoing Jean fashion for you.

Fully sun-resistant, do not fade with heavy colors Linen Shorts are long-lasting worn parts.

Our shorts are extremely comfortable thanks to the first quality linen fabric we use, and there are many models and color options that appeal to all tastes.

In addition to the standard molds, Jean and classic cuts will make our Mr / Mrs customers look cool.

New fashion shorts produced at Halteks are washed and reach the end user. In this way, it does not shrink when washed, you can use it easily with the dimensions and flexibility of the day.

We carry our customer satisfaction to the top by carrying out joint works with many stores with our Wholesale Linen Shorts sales.

You will continue to protect your style with the lightness and vivid color of our shorts that we produce with certified fabric dyes that do not harm human health.

With our trendy trendy shorts that don’t grab dust and shake themselves, you will enjoy this summer on the beaches without sacrificing your comfort.

Don’t forget to follow Halteks products for first quality production, 24/7 customer support, retail and wholesale…

halteks logo 2

TURKISH TRANSLATION

shorts

Yaz aylarında en çok rahatlığıyla ilgi gören Keten Şortlar, klasik ve çağdaş modelleriyle bu sezon çok havalı! Değerli Keten kumaşından imal edilen şortlar, serin tutan yapılarıyla güneşin tadını çıkarmanızı sağlayacak.

Halteks’de yeni sezonun cıvıl cıvıl renkleri ile bezenen şort tasarımları ile günlük hayatınızda rahatlığını ön plana çıkartacaksınız.

Diz üstünde biten boyu, yanlardaki cep ayrıntılarıyla bu sezonun en çok giden Jean modasını sizler için yansıtacak.

Tamamen güneşe dayanıklı, solmaz ağarmaz renkleriyle Keten Şortlar uzun ömürlü  giyilen parçalardır.

Kullandığımız birinci kalite keten kumaş sayesinde son derece rahat olan şortların, her zevke hitap eden bir çok modeli ve renk seçeneği bulunmaktadır.

Standart kalıpların yanı sıra Jean ve klasik kesimleri ile Bay/Bayan müşterilerimizin cool görünmelerini sağlayacak.

Halteks’de üretilen yeni moda şortlar yıkanarak son kullanıcı müşteriye ulaşır.  Böylelikle yıkandığında çekme yapmaz, aldığınız günkü boyutlar da ve esneklikle rahatça kullanabilirsiniz.

Toptan Keten Şort satışlarımız ile bir çok mağazayla ortak çalışmalar yürüterek, müşteri memnuniyetini en üst sıraya taşıyoruz.

İnsan sağlığına zarar vermeyen, sertifikalı kumaş boyaları ile ürettiğimiz şortların hafifliği ve canlı renkliliğiyle tarzınızı korumayı sürdüreceksiniz.

Son moda trend şortlarımızın toz kapmayan, kendini sallamayan yapısıyla bu yaz sahillerde rahatlığınızdan ödün vermeden keyifle dolacaksınız.

Birinci kalite üretim, 7/24 müşteri desteği, perakende ve toptan satışlar için Halteks ürünlerini takip etmeyi unutmayın…

http://www.invu.blog

partners with halteks.com.tr

FUN PAGE

DONATIONS/SUPPORT

This site is designed to give you easy and fast ways to bring in the customers you need. In business, I believe in giving first. I say: ‘Why wait?’ please click on how many times you like to donate

£1.00

via Site Settings ‹ invu.blog — WordPress.com

OUR ONLINE STORE OUR WEBSTER

This slideshow requires JavaScript.

Mail order frauds

 

VITA-MAIL

This is the company that has been scamming consumers all around the UK.  Maybe even the whole world!!!  I have been in contact with our colleagues over in Turkey,  where this has been happening over there as well.  Can you imagine when you see a letter informing you “ you have been chosen to receive a £15000 cheque` and there is all the evidence you need to take this company to the tribunal.  HOWEVER  the addresses are all P.O box 50,   6 THE BROADWAY,  MILL HILL,  NW7,  3LL  here in London  & one address in PO. BOX  1075,  BEDFORD,  MK41  9XP which are both just a faceless address in the UK. However in their letters the inform that they are a n Agent for PROMONDO SAS, CARROS, RCS GRASSE,  418 042 826,  this is a company in the south France!!!!!!!

These big wigs probably sitting up there on their big boats & mansions thinking about how they can feel secure for the rest of their lives.  ANYWAY i feel better after that sorry my friends i had to get it out.  I used to read these adverts where there is a couple on a mansion garden next to the pool and the weather is lovely and then the actor starts to explain how he got here…………… I NEVER believed it at the time however now Especially after the letter i received from  Advertising Standards Authority……

They tell me Thank you for contacting the Advertising Standards Agency,

Even though they cant help me with this case,  as the company PROMONDO group is in another country,   they can however inform their French counter parts in France in respect of mail order scamming.  Sadly informing  me that my compliant is not the first OR the only complaint about this company VITAMAIL,  who uses different names to advertise prizes won by consumers as long as they reply within the time limit.     PLEASE you must read the TERMS &CONDITIONS  because in Term 11 it clearly states “Each participant who submits a valid entry form in compliance with terms & conditions will receive a prize referred to in the promotion as the “Cheque“ and which consists of the vitamail or delices & gourmandises , or Tips of our grandmothers each with a redeemable value of…………….   HEAR THIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! £1.50p not £ 15000 or £13000 or £1000 consumers please dont waste your money on products which cost more then the retailers price and postage & packing AND its not guaranteed you will get what you order in the first place. Now I’m going to keep investigating this company till i feel that I’m getting through to the authorities to put a stop to this sorts of advertising and I’m calling out to everyone if we can convince the parliament that these sorts of advertisements are not legal.  That is why the are not placed in UK they are doing import export or should we call it (No port  extort???) . Please if you heard of anyone getting ripped off like i am get in touch with me and maybe we can make a difference I mean I’m wondering why there is so much unemployment>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

%d bloggers like this: